INFORMARE PRIVIND PROTECŢIA DATELOR PERSONALE

Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice SC LIFE ART DISTRIBUȚIE  SRL reprezentată prin Florin Cordiș are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană.

Scopul colectării datelor este cel al derulării, dezvoltării și promovării serviciilor sau produselor respective sau a unor servicii sau produse noi și pot fi comunicate/dezvăluite și partenerilor noștri: companii în numele cărora sau în colaborare cu care se fac încasări, comercializări de produse, alte servicii; parteneri prin intermediul sau împreună cu care se oferă serviciile/produsele respective.

Nu sunteţi obligat(ă) să furnizaţi datele, acestea fiind necesare în formularele pentru transfer sume și pentru remitere sume, expedierea produselor, dezvoltarea și promovarea serviciilor sau produselor companiei sau a unor servicii sau produse noi . Refuzul dvs. afectează modul în care este furnizat serviciul dar nu afectează în niciun fel costul Serviciilor și nu atrage nici un fel de efect secundar.

Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator şi sunt comunicate numai următorilor destinatari:  terți cum ar fi: 1. organizații guvernamentale; companii în numele cărora sau în  colaborare cu care se fac încasări, comercializări de produse, alte servicii; parteneri prin intermediul sau împreună cu care se oferă serviciile/produsele respective; parteneri în colaborare cu care operatorul oferă noi servicii/produse., etc.

Doriţi să primiţi informaţii despre produsele, serviciile, evenimentele etc. oferite de SC LIFE ART DISTRIBUȚIE  SRL ?

□DA □NU

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor*. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la către SC LIFE ART DISTRIBUȚIE  SRL printr-o cerere scrisă, trimisă la adresa  Bd. Iuliu Maniu, nr.15, corp C 40, prin telefon la numerele 021.314.2144; 0747.165.406; 0747.165.414 sau prin poștă electronic la adresa office@lifeart.ro. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei.

SC LIFE ART DISTRIBUTIE SRL este intregistrata ca operator de date cu caracter personal numarul 36072.

Datele dumneavoastră nu vor fi transferate în străinătate.

 Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informaţi cât mai curând posibil.